گپ های قیمتی در بازار به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :

دسته اول گپ هایی هستند که در آخر هفته در بازار اتفاق میافتند که دلیل آن تعطیلی بازار در روزهای شنبه و یکشنبه می باشد.

دسته دوم گپ هایی هستند که در هنگام اعلام اخبار مهم در بازار شکل می گیرند که دلیل این قبیل گپ ها ورود ناگهانی معامله گران و باز کردن معاملات همزمان است .

دسته سوم از گپ ها همان گپ های رایج و معمول بین کندل ها می باشند که بعلت اختلاف قیمت در هنگام بسته شدن یک کندل و باز شدن کندل بعدی به وجود می آیند .

دسته چهارم که مهمترین گپ های بازار هستند گپ لول هایی می باشند که در دل کندل ها وجود دارند اما دیده نمی شوند .
نکته بسیار مهم اینست که این نوع گپ ها در واقع اصلی ترین و مهمترین تعریف و ماهیت گپ بوده و همه انواع دیگر گپ را ، در درون مفهوم و ساختار خود جای می دهد .
این دسته از گپ ها که مورد نظر ما نیز هستند به علت ورود معامله گران مهم بازار با حجم های بسیار زیاد بوجود می آیند .

همانطور که همه ما می دانیم در بازار فارکس نیز مانند همه بازارهای دیگر در دنیا ، مهمترین عامل حرکت بازار ، عرضه و تقاضا است .
به این علت که گپ های دسته چهارم بر اثر عرضه و تقاضا بوجود آمده اند ، این گپ لول ها ، دلیل شکل گیری حرکات اصلی بازار هستند .
به این صورت که بعد از اینکه قیمت از گپ لول های مورد بحث فاصله گرفت و قرارداد ها تسویه شد ، برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ، قیمت ها مجددا به سمت گپ لول اصلی خود بر میگردند .

طبق آمار محاسبه شده و مکتوب شده توسط نرم افزارهای فوق پیشرفته آنالیزر ، در ۱۸ سال گذشته در ۹۸% موارد قیمت ها به گپ لول مورد نظر برخورد کرده اند .
مابقی لول ها ، سطوحی هستند که همواره ایجاد می شوند تا حرکات آتی بازار به جهت رسیدن تعادل در آنها شکل بگیرد و مجددا در مسیر رسیدن به این لول ها ، سطوح جدید ایجاد می شوند و این روند همینطور ادامه دارد .

نکته حائز اهمیت آنکه آمار ذکر شده (۹۸%) برای تمامی معامله گران ، فوق العاده بوده و بسیار قابل تامل است .