ویدئو شماره ۲ : معرفی قسمتهای مختلف سایت گپ لول :

 

در این ویدئو مشاهده می کنید : آشنایی با سایت گپ لول ، نحوه دسترسی به اطلاعات و آمارهای موجود در سایت ، چگونگی استفاده از آنها و چگونگی تهیه اکانت گپ لول