درس چهارم :


 

«««تا قبل از تسلط کامل ، تمرین فقط و فقط در حساب دمو»»»

یک منطقه فرار پیدا کنید که قبل از آن یک منطق رنج “خوب” باشد (طبق درس سوم)

محدوده رنج را با کادر یا خط افقی ادامه دهید تا سمت راست چارت

وسط این محدوده یک اردر لیمیت قرار دهید
اگر محدوده فرار صعودی بوده بای لیمیت بگذارید
اگر محدوده فرار نزولی بوده سل لیمیت


استاپ لاس پشت محدوده فرار – اسپرد را هم لحاظ کنید (اگر جفت ارز پر نوسان هست کمی فاصله رعایت کنید)

تارگت سه برابر مقدار استاپ لاس

 

درس سوم                                      درس پنجم