درس پنجم :

مطلبی که در ” درس چهارم ” گفته شد ورود ایده آل نام دارد – ایده آل از این نظر که اردر به راحتی باز نمیشود و استاپ لاس بسیار کم هست
این رو من خودم بیشتر دوست دارم و بیشتر استفاده میکنم – اما برای دوستانی که علاقه دارند درصد بیشتری از اردهایشان باز شود (به شرط آنکه ریسک آنرا بپذیرند یا با لات کمتر وارد شوند) ورود اصلی این روش یا ورود کلاسیک رو توضیح میدم :

ورود کلاسیک :
دقیقا مانند درس چهارم هست با این فرق که شما اردر رو در وسط محدوده رنج قرار نمیدین – بلکه در زیر محدوده رنج (برای سل لیمیت) یا در بالای محدوده رنج (برای بای لیمیت) قرار میدین

سعی کنید فاصله زیادی نداشته باشه از لبه محدوده رنج


مثال تصویری :

 


 

برای این مدل ورود سعی کنید محدوده های خوب رو انتخاب کنید و کمی وسواس بخرج بدین

موفق باشید

 

درس چهارم                                           درس ششم