درس هشتم :


? شناسایی بهتر و دقیق تر رنج زون (مناطق یا نواحی رنج) ?

اون ۵ کندل ریز و غیره رو فراموش کنید ! اون واسه تازه کارهاست !! شما دیگه الان اواخر دوره پیشرفته هستید و دارید حرفه ای میشید

این درس به شدت اهمیت داره – خوشا به حال کسانی که این درس رو به خوبی یاد بگیرن و از اون مهمتر ، به خوبی تمرین کنن

?????
مناطق رنج باید دارای این سه خصوصیت زیر باشد :

۱- در یک محدوده متراکم ، بازار بالا و پایین رفته باشد – محدوده هایی که بازار فقط به یک طرف محدوده چسبیده یا از پایین فقط یک بار به بالا رفته باشد (یا بلعکس) جالب نیست

۲- قیمت در وسط محدوده بیشتر از لبه های محدوده بازی کرده باشد

۳- هر چه به انتهای محدوده نزدیکتر میشویم – طول کندل ها کمتر میشود

⚠️ دوستانی که هنوز روی دروس ۱ تا ۵ مسلط نشدن – سراغ تمرینات بعدی خصوصا این تمرین نیان


? یک نکته :

من قرار بود مفهوم عرضه تقاضا رو یاد بدم – نه فقط روش رنج و فرار رو

در واقع تا درس ۵ (دوره مقدماتی) در مورد روش رنج و فرار صحبت کردیم و بعد از اون (دوره پیشرفته) داریم در مورد عرضه و تقاضا صحبت میکنیم

اینکه دوره پیشرفته کمی تخصصی تر هست و بعضی مباحث کمی متفاوت – همینه
اما بهر حال ما باید به این سمت بریم تا بتونیم نگاه عرضه و تقاضایی به بازار داشته باشیم
و البته نگاهی ساده

و با روش رنج و فرار هم ترید میکنیم و سود میگیریم و با استفاده از مباحث بعدی ضررها رو کمتر و سود ها رو بیشتر میکنیم

#نکته


درس هفتم                                      درس نهم