درس ششم :

پیش نیاز = توقع داریم تریدر درک درستی از خطوط حمایت و مقاومت (ساپورت رزیستنس) و کارایی آنها داشته باشد . اگر در این زمینه اطلاعات ندارید به مطالب آموزشی در اینترنت مراجعه کنید .


محدوده های رنج یا به اصلاح رنج زون – اگر درست تشخیص داده شوند دقیقا مانند خطوط یا نواحی حمایت و مقاومت عمل می کنند

از این مهم چند مطلب به بحث ما مربوط میشود :
۱- خطوط حمایت و مقاومت همیشه خطوط افقی هستند نه مورب – پس مناطق رنج نیز باید افقی باشند . در انتخاب رنج زون دقت کافی داشته باشید .

۲- اگر قیمت به رنج زون واکنش نشان نداد آن رنج دیگر اعتباری ندارد و نباید دوباره آنجا اردر گذاشت .

۳- اگر قیمت از رنج زون رد شود (شکست کامل انجام شود) ادامه مسیر خواهد داد .
یعنی کاربرد آن نواحی تغییر کرده است – دقیقا همانطور که ماهیت خطوط تغییر میکند – یعنی حمایت تبدیل به مقاومت میشود و یا بلعکس .
علت اینکه گاهی قیمت بجای اینکه از این نواحی بازگشت داشته باشد – خلاف جهت و با شتاب ادامه مسیر میدهد همین است . این مطلب دو نکته را به ما خاطرنشان میکند یکی اینکه استفاده از استاپ لاس به شدت نیاز است و حتما باید در مکانی مناسب استاپ لاس قرار داده شود که نه خیلی زود لمس شود و نه خیلی دیر (توصیه میشود برای انتخاب محل مناسب و دقیق برای استاپ لاس – از گپ لول استفاده کنید – این یک توصیه است و به هیچ عنوان الزامی نیست) و نکته دوم اینکه اگر مهارت کافی دارید میتوانید با معاملات مخالف ضرر ها را تا حدی کاور کنید (این مورد هم صرفا توصیه است و مربوط به این روش نیست)


مثال تصویری :

 

 

 


مطمئنا مطالب زیاد دیگری در این مورد مطرح است ولی به این خاطر که هدف ما آموزش ساده مباحث میباشد از پیچیده کردن موضوع پرهیز میکنیم .

 

درس پنجم                                              درس هفتم