درس دوم


پیش نیاز قسمت دوم این هست که ما باید بتونیم با چشم مناطق رنج رو در بازار پیدا کنیم
مناطقی که در اون عرضه و تقاضا اتفاق نیفتاده

مناطق رنج مناطقی هستند که دارای کندل هایی کوتاه تر از کندل های دیگر چارت هستند و کنار هم و بصورت پشت سر هم ظاهر میشوند

شدوهای بلندی ندارند و بدنه ها هم کوتاه هستند
تا حدی این مناطق بصورت افقی در چارت ظاهر میشوند
البته که هرچه افقی تر بهتر
بیش از ۱۰ کندل به این شکل اگر کنار هم باشند ما آن منطقه را به عنوان منطقه رنج یا ساید قبول میکنیم


تمرین دوم :

مناطق رنج را در بازار پیدا کنید – با خطوط یا کادر مشخص کنید
سعی کنید اندیکاتور و چیزهای دیگه روی چارتتون نباشه
و زوم چارت خیلی زیاد نباشه
 

درس اول                         درس سوم