درس دهم :

هنگامی که دو منطقه عرضه (ساپلای) نزدیک هم باشه – فقط روی بالایی اردر میذاریم

هنگامی که دو منطقه تقاضا (دیماند) نزدیک هم باشه – فقط روی پایینی اردر میذاریم

تجربه نشون داده در اکثر موارد – بازار تمایل داره خودش رو به محدودی بالاتر یا به اصطلاح اولی (در مورد عرضه) برسونه

و یا به محدوده پایین تر (در مورد تقاضا)

و در این حالت اگر ما در محدوده دومی اردر گذاشته باشیم – استاپ لاس ما فعال خواهد شد

نکته ۱ : محدوده اولی باید کیفیت و شرایط خوبی داشته باشه

نکته ۲ : نزدیک بودن محدوده ها شرط هست – واقعا به هم نزدیک باشند (مقدار فاصله رو با پیپ نمیشه گفت – با توجه به نمای کلی چارت تشخیص دهید)

نکته ۳ : محدوده ها هم از نظر زمانی و هم از نظر قیمتی – نزدیک به هم باشند

 

 

 

بعد از فرار اول در محدوده آبی اردر میذاریم

در ادامه فرار دوم پیش میاد و باید در محدوده قرمز هم اردر بذاریم

درس دهم میگه چون قیمت اکثرا تمایل داره خودش رو به زون بالایی برسونه – معمولا اردر محدوده قرمز رو فعال میکنه و استاپ میزنه

بنابراین بهتره روی محدوده قرمز اردر نذاریم

به شرط اینکه تمام شروط درس ده رعایت بشه (نزدیک بودن قیمتی و زمانی و کیفیت خوب رنج و فرار)

 


موفق باشید