در این صفحه آخرین قیمت دلار اعلام می شود :

 

قیمت دلار نقدی

(اگر قیمت امروز را مشاهده نمی کنید ، یک بار صفحه را ریفرش کنید)

 


آخرین قیمت دلار امروز   شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۴۷۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷

۱۴۸۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۴ شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷

۱۴۸۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۳ شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

۱۴۶۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۲ شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

۱۵۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۱ شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

۱۴۹۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۴۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۷

۱۵۲۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۴ شنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

۱۵۵۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۲ شنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

۱۴۶۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۱ شنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

۱۴۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

۱۴۱۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۳ آبان ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۴ شنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۱۴۱۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۳ شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۲ شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۱۳۹۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۱ شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

۱۳۸۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

۱۳۹۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۴ شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۳ شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

۱۴۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۲ شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۱ شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷

۱۴۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

۱۴۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷

۱۴۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۴ شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

۱۴۶۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۳ شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷

۱۴۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۲ شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۱ شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

۱۳۶۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

۱۳۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷

۱۴۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۴ شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷

۱۴۵۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۳ شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷

۱۳۲۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۲ شنبه ۹ مهر ۱۳۹۷

۱۶۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۱ شنبه ۸ مهر ۱۳۹۷

۱۷۲۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

۱۷۵۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۵ شنبه ۵ مهر ۱۳۹۷

۱۷۷۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۴ شنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

۱۷۸۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۳ شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

۱۶۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۲ شنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

۱۵۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۱  شنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

۱۴۶۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۵۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۳۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۴ شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۳ شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۲ شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۲۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۱ شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۱۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  ۵ شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۹۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۴ شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۷۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۳ شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

۱۴۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۲ شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۱ شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

۱۲۸۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۳۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۵ شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۸۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۴ شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷

۱۵۰۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۳ شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

۱۳۵۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۲ شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

۱۲۹۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۱ شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۱۸۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

۱۱۲۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۵ شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷

۱۱۱۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۴ شنبه  ۷ شهریور ۱۳۹۷

۱۰۹۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۳ شنبه  ۶ شهریور ۱۳۹۷

۱۱۰۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۲ شنبه  ۵ شهریور ۱۳۹۷

۱۰۹۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۱ شنبه  ۴ شهریور ۱۳۹۷

۱۰۵۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز  شنبه  ۳ شهریور ۱۳۹۷

۱۰۵۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۵ شنبه  ۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۰۶۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۴ شنبه  ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

عید قربان – تعطیل رسمی – قیمت موجود نیست


آخرین قیمت دلار امروز ۳ شنبه  ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۷۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۲ شنبه  ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۵۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۱ شنبه  ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز شنبه  ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۵۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۵ شنبه  ۲۵ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۷۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۴ شنبه  ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۷۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۳ شنبه  ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۷۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۲شنبه  ۲۲ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۲۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۱ شنبه  ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۴۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز شنبه  ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۷۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۵ شنبه  ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۶۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۴ شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

۹۵۸۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۳ شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

۹۴۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۲ شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

۹۶۵۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز ۱ شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

۹۸۰۰ تومان


آخرین قیمت دلار امروز شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

۱۰۳۰۰ تومان