حباب قیمتها ، نوسانگیران و سرمایه گذاران

بازار بر اساس ذهنیات افراد(معامله گران) قیمتها را تعیین میکند و نه الزاما واقعیات اقتصادی! پس وجود حباب در بازار امری رایج و شایع است و بر خلاف تصور رایج انتظار این که بازار همیشه بر اساس ارزش گذاریهای اقتصادی یک کالا قیمتها را مبادله کند انتظار معمولی نخواهد بود. پس نوسانگیری بر اساس ارزشگذاریها می تواند یک کار پر خطر برای معامله گران نوسانگیر باشد ولی در عوض سرمایه گذاری بلند مدت بر اساس ارزش گذاریها یک کار کم خطر خواهد بود چون قیمتها دائما در حال تعدیل خود هستند و انتظار اینکه به ارزش واقعی کالا نزدیک شوند زیادتر است. این یک دو گانگی در بین معامله گران ایجاد میکند و عموما تفاوت این دو رفتار خود و بازار را بسختی متوجه می شوند. نوسانگیران دائما دنبال اخباری برای تعیین ارزشها هستند و فراموش میکنند که اندازه حباب هیچگاه بدرستی مشخص نخواهد شد هر چند که بالاخره خواهد ترکید ولی اندازه و زمان آن نامشخص است و بهتر است هر نوسانگیری در بازار فقط مطابق اصول خود عمل کند نه انتظارات بجا و نابجای خود از اخبار و آمار. نتیجه چنین رفتاری باعث نوسان معامله گر بین حالت سرمایه گذار و نوسانگیر می شود و ممکن است سالها متوجه این حالت دوگانگی ذهنی خود نشده و راهی بسوی موفقیت پیدا نکند.

#سعید_محمدی_جزی @candletrader
https://t.me/joinchat/AAAAADyWJh7yWHYanm_izA