با توجه به محقق شدن همه پیش بینی های تحلیل ابتدای سال (اشاره به این تحلیل) برای بازارهای داخلی ، نیاز به یک تحلیل جدیدتر خواهد بود که سعی میکنم تا آخر تابستان جاری آن را برای خوانندگان عزیز تهیه کنم.
توصیه اکید دارم که از ورود هیجانی به بازار پرهیز کرده و خود را گرفتار تله های موجود در بازار نکنید. باز هم یاد اوری میکنم که نوسانگیری از قیمتها در بازار به قصد استفاده از فرصتهای صعودی فعلی یک فعل بسیار پر خطر بوده ودر عرصه معامله گری نیز جزو پر ریسکترین و سخت ترین روشهای معاملاتی می باشد ،پس تا حرفه ای نشده اید دست به این نوع اقدامات نزنید که نتیجه ای جز زیان نخواهد داشت!

#سعید_محمدی_جزی @candletrader
https://t.me/joinchat/AAAAADyWJh7yWHYanm_izA