#تحلیل_بازارهای_جهانی

موج نا امیدی در راه است
روند های میان مدت در بازارها با شدت بیشتری رو به تضعیف هستند و اولین موجهای نا امیدی در بازار شکل گرفته اند ولی این به معنای اتمام روندها تلقی نشده و صرفا هشداری برای ریسک گریزی و ذخیره سودها و یا پرهیز از ورودهای هیجانی است. با این اوصاف بنظر میرسد هفته پیش رو نیز همانند هفته گذشته ولی با افزایش نسبی عمق اصلاحات در بازار باشد. در این مواقع نوسانگیری از بازار توصیه کم ریسک تری خواهد بود.

#طلای_جهانی
چالش های ذهنی فروشندگان
در حالیکه اولین نشانه های صعود قیمت در حال شکل گیری است خریداران عجول وارد بازار شده و نوسانات صعودی کوتاه مدت را رقم میزنند و در به چالش کشیدن ذهنیت فروشندگان موفقیتهای کوتاه مدتی نیز کسب میکنند ولی هنوز روند نزولی قویتر بوده و بازیگران بزرگتر از خرید آنها حمایتی نمیکنند۱. آنچه که انتظار داریم تغییر رفتار این گروه از معامله گران در هفته جاری خواهد بود که منجر به حرکتهای سریع صعودی و نزولی خواهد شد و احتمالا بازار بین دو ناحیه ۱۱۷۷ و ۱۲۲۵ دلار نوساناتی را شاهد خواهد بود. هنوز احتمال صعود به بالای ۱۲۲۵ دلار دارای احتمال اندکی است کما اینکه شکست ۱۱۷۷ دلار نیز هر روز ضعیفتر می شود ولی هنوز شکست کفها دارای احتمال بالاتری است. نوسانگیری در این ناحیه میتواند کم ریسکترین توصیه فعلی باشد.

#نفت
بار دیگر ناکامی
عدم توفیق بازار در دستیابی به قیمت ۷۲ دلار در هر بشکه بار دیگر این ذهنیت را که در میان مدت و یا حتی بلند مدت نفت بتواند از ناحیه ۸۰ دلار بالاتر برود را تضعیف کرده و امید به نفت گران در کشورهای صادر کننده را کم کرده است. با این وجود هنوز هم بازار در بلند مدت بر قیمتهای بالاتر توافق نسبی داشته و میتواند منجر به صعود قیمت تا ناحیه ۷۴ و ۸۰ دلار گردد.. نوسان قیمت در ناحیه ۷۲-۷۴ دلار منجر به افزایش توان صعودی و نوسان در ناحیه ۶۸ تا ۷۲ دلار منجر به کاهش مجدد قیمت تا ۶۳ دلار در هر بشکه خواهد شد.

#داوجونز
خستگی خریداران
رفتار بازار حکایت از یک دوره رخوت دربازار دارد و احتمالا نزولهای اصلاحی تا سطوح ۲۵۷۰۰ و ۲۵۴۰۰ و ۲۵۲۰۰ را باید انتظار داشته باشیم. هر کدام از این سطوح میتواند باعث حرکتهای رو به بالای شاخص شوند ولی شواهد حکایت از آن دارد که در چند روز آینده عبور از سقف قبلی احتمال ضعیفتری دارد.برای چند روز آینده از ورود به این بازار خودداری کنید.

#شاخص_دلار
آیا بحران نزدیک است؟
شواهد ظاهر شده در بازار حاکی است که احتمالا یک دوره نزول نسبتا طولانی مدت در راه است و احتمال ریزش شاخصهای بورس امریکا هر روز محتملتر می شود و خریداران در این بورسها باید نسبت به موقعیتهای معاملاتی خود بسیار هشیار باشند. تجربیات قبلی نشاندهنده فرو ریزشهای ناگهانی در این بورسها هستند و احتمال اینکه این اتفاق بصورت ناگهانی بیافتد هم وجود دارد، لذا توصیه میشود بمرور از این بازارها دور شده و سودهای انتهایی بازار را صرفنظر کنید تا اگر موقعیت صعود مجددا تثبیت شد اقدام به خرید نمایید.

#بیت_کوین:
صعود موقتی
همانگونه که انتظار داشتیم هدف اولیه صعودی دیده شده و احتمالا در ناحیه فعلی با یک اصلاح نسبتا بلند باز هم راه صعود را در پیش خواهد گرفت. برای هفته پیش رو خرید در ۷۱۰۰ دلار برای هدف ۷۶۵۰ و ۸۰۰۰ دلار با حد خروج زیر ناحیه ۶۹۵۰ دلار بنظر کم ریسکتر می آید.

#سعید_محمدی_جزی @candletrader
https://t.me/joinchat/AAAAADyWJh7yWHYanm_izA