در این بخش مطالبی در باب موضوع مهم روانشناسی در معاملات (روانشناسی ترید) یا به قولی روانشناسی در معامله گری قرار داده شده است که به مرور تکمیل تر خواهد شد .

موضوع بسیار مهمی که اکثر تریدرها به آن بی توجه هستند و قسمت اعظم ضررها نیز از همین موضوع ناشی می شود .

مطالب به دو دسته تقسیم شده است ، امیدواریم برایتان مفید واقع شود :


متن


عکس